วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 2 การสร้างเว็บบล็อก

บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่ทำให้คุณหรือองค์กรของคุณสามารถแบ่งปันความคิดและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว บล็อกมีข้อความติดประกาศที่ระบุวันที่และแสดงรายการในลำดับเวลาย้อนกลับ บุคคลสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความติดประกาศของคุณได้ เช่นเดียวกับให้การเชื่อมโยงไปยังไซต์ที่น่าสนใจ รูปภาพ และบล็อกที่เกี่ยวข้องได้ การติดประกาศบล็อกสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ว และมักมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการหรือแสดงทัศนะที่เฉพาะตัว แม้ว่าบล็อกมักใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ต บล็อกก็สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมของบริษัทได้หลายด้าน เมื่อคุณสร้างบล็อก คุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการให้บล็อกสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่หรือตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะตัวด้วยตนเอง ในแทบทุกกรณี คุณควรตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะสำหรับบล็อกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถจัดการการตั้งค่าของไซต์ รายการ และไลบรารีต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระจากไซต์แม่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการกำหนดสิทธิ์ให้ไซต์ของคุณมีการจำกัดน้อยกว่าไซต์แม่ เช่น อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องบนอินทราเน็ตของคุณสามารถอ่านและแสดงข้อคิดเห็นบนบล็อกได้ ก่อนที่คุณจะเริ่มใส่เนื้อหาลงในบล็อกของคุณ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไซต์ รายการ และไลบรารีต่างๆ ของคุณได้ถูกตั้งค่าตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแก้ไขคำอธิบายของรายการเพื่อช่วยให้ผู้อ่านของคุณเข้าใจความหมายของรายการ เปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับบล็อกหรือรายการ บล็อกอื่นๆ หรือติดตามรุ่นการเปลี่ยนแปลงของการติดประกาศบล็อกของคุณเพื่อที่คุณจะได้สามารถคืนค่าการติดประกาศรุ่นก่อนหน้าได้ถ้าหากจำเป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การศึกษาดูงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน